Registratie bij CRKBO

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Stichting Drechtsteden Transmuraal is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) erkend als instelling voor kort beroepsonderwijs. We zijn daarmee ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoen aan de bijbehorende kwaliteitscode.

Geauditeerd en geregistreerd als instelling

Om als instelling geregistreerd te worden, hebben we de audit voor CRKBO-registratie doorlopen. De audit toetst op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid van Stichting Drechtsteden Transmuraal met de betrekking tot de organisatie, docenten, voorlichting, betalingsvoorwaarden, uitvoering, examinering en een klachtenregeling.