Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Aanmelden en betalingsvoorwaarden

Na aanmelding via de website ontvangt u per e-mail een bevestiging. Ontvangt u deze e-mail bevestiging niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen. Na deze bevestiging van deelname (en de wettelijke bedenktermijn) zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Inschrijving en bevestiging geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Na inschrijving ontvangt u van de Stichting Drechtsteden Transmuraal (SDT) een factuur voor de betreffende nascholing. Hierop staat het te betalen bedrag, conform de vermelding op de website, dat u binnen de genoemde betalingstermijn (30 dagen), dient te voldoen. SDT is vrijgesteld van B.T.W. voor de nascholingen.

Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL76ABNA0445695471 t.n.v. Stichting Drechtsteden Transmuraal te Dordrecht.

Annuleringsvoorwaarden

Na aanmelding via de website geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, u kunt binnen die tijd kosteloos annuleren. Bij aanmeldingen die gedaan worden binnen 14 dagen voor aanvang van de desbetreffende scholing, dan ziet de inschrijver af van het recht op de wettelijke bedenktijd.

Annuleren kan alleen schriftelijk per e-mail via info@drechtsteden-transmuraal.nl. Daarna sturen wij u een bevestiging van uw annulering. Ontvangt u deze bevestiging van uw annulering niet, dan hebben wij uw annulering niet ontvangen.

  • Bij annulering meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum betaalt u 25% van het cursusbedrag.
  • Bij annulering vanaf 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum betaalt u 50% van het cursusbedrag.
  • Bij annulering korter dan 6 weken voor de scholingsdatum en bij “no-show” betaalt u het volledige cursusbedrag.

U kunt de annuleringskosten voorkomen door een vervangende cursist uw plaats in te laten nemen. Zij of hij neemt hiermee de cursuskosten van u over. Hiervoor dient u wel vooraf contact op te nemen via: info@drechtsteden-transmuraal.nl

Cursus afgelasten of verzetten

Bij onvoldoende inschrijvingen op een scholing wordt deze verzet of afgelast. Hiervan ontvangt u uiterlijk een maand voor aanvang bericht.
In geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht zoals bv oorlogssituatie, pandemie etc. wordt de cursus in overleg verschoven.

Reis-/annuleringsverzekering

Wij adviseren u voor de nascholingsreizen zelf een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.