Algemeen

Doelstelling

Stichting Drechtsteden Transmuraal is een samenwerkingsverband tussen plaatselijke huisartsen en specialisten in de regio “Drechtsteden”. Stichting Drechtsteden Transmuraal organiseert sinds 1998 jaarlijks geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen. Medisch specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis en huisartsen uit de regio verzorgen onderwijs met aansprekende en praktijkgerichte onderwerpen. Zowel de onderwerpen als medisch specialisten worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de huisartsen. Iedere cursus vindt er een evaluatie plaats waarvan de ideeën meegenomen worden naar het volgende jaar. Het bestuur bestaat uit 3 huisartsen en 3 medisch specialisten. Naast de verschillende lezingen is er tijd voor intervisie, vaardighedencarousel en Triviant-quiz. Er wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties, casuïstiek en stemkastjes.

Bestuursleden

Nascholingen

Eén nascholing duurt een week en vindt in een wintersportgebied plaats waarbij er naast nascholing voldoende tijd is om elkaar te leren kennen, wat de onderlinge transmurale banden tusssen huisartsen en specialisten versterkt. Daarbij wordt er samen geskied, gewandeld en gegeten. Om ook de overige huisartsen uit de regio de gelegenheid te geven om het onderwijs te volgen wordt in het voorjaar het onderwijs in een kortere tijd herhaald. Deze nascholing vindt meestal plaats aan de Nederlandse kust.

Accreditatie

20 punten