Aanmelding Nederland

Let op! Dit aanmeldformulier is alleen voor huisartsen buiten Drechtdokters, medisch specialisten en externen.

    Op de cursus zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn terug te vinden op onze website.