Bekend maakt bemind

Uit de Verwijzer van mei 2017:

Het succes van Drechtsteden Transmuraal 2017: Bekend maakt bemind

In januari en maart van dit jaar vond de 20e editie van Drechtsteden Transmuraal plaats. De recente evaluatie van deze nascholing bevestigde het enthousiasme van de deelnemers: zij gaven de nascholing gemiddeld een 8.7. Bestuursleden Henk van de Ridder, Sjarlot Kooi en Joris Arends blikken kort terug.

“Drechtsteden Transmuraal wordt al 20 jaar volgens dezelfde formule georganiseerd, waarbij twee componenten samen een aantrekkelijk programma vormen,” zegt Sjarlot Kooi, gynaecoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis en bestuurslid van de stichting Drechtsteden Transmuraal. “De basis van het programma betreft scholing, waarbij huisartsen en medisch specialisten van elkaar leren. Daarnaast vindt er volop verbinding plaats in ontspannen sfeer, in het programma is daarvoor voldoende tijd gepland.”

Vóór huisartsen, dóór huisartsen
Zoals elk jaar vond de eerste cursus van het programma 2017 plaats in Oostenrijk. De deelnemers verbleven daarvoor van 21-28 januari in Gaschurn. Dezelfde cursus vond van 29-31 maart plaats in het Zeeuwse Domburg. 
“Drechtsteden transmuraal is nascholing vóór huisartsen dóór huisartsen met hulp van medisch specialisten uit het ASz,” vertelt huisarts en mede-bestuurslid Henk van de Ridder. “Voor elk onderwerp hadden wij geschikte huisartsen en specialisten bereid gevonden om hun kennis te delen. Dit leidde ook dit jaar weer tot een zeer geslaagd programma – onder andere gebaseerd op de suggesties die vorig jaar op de evaluatieformulieren waren ingevuld – waarbij specialisten het podium kregen om de huisartsen in het adherentiegebied van hun ziekenhuis beter te leren kennen en omgekeerd.”

Samenwerking centraal
“Naast kennis passeerde regelmatig ook logistiek de revue, met vaak herkenbare vragen,” vult Sjarlot aan. “Waarom duurt het langer voordat we worden geïnformeerd? Kunnen we dat anders doen in zo’n fase? Samenwerken staat tijdens Drechtsteden Transmuraal echt centraal. In dat opzicht vond ik het mooi dat John Geurts naar Domburg kwam. Als voorzitter van de zorggroep West Alblasserwaard en medisch manager van de HAP kent hij de samenwerkingsafspraken tussen het ASz en de huisartsen. Dat gaf toch een verdieping aan de discussie.”
“Ook de komst van Peter van der Meer en Anneke Sanderse (RvB ASz) naar Oostenrijk en Domburg werd op prijs gesteld,” merkt Henk op. “Het is toch een duidelijk signaal dat het ASz deze nascholing waardeert. Er werd duidelijk verbinding gezocht.”

Regionaal contacten intensiveren
“De kracht van Drechtsteden Transmuraal zit ‘m vooral in het feit dat je via regiogebonden ervaringen en contacten dichter naar elkaar toegroeit,” merkt Joris Arends op, internist-intensivist en tevens bestuurslid van de stichting. “In dit geval geldt echt: ‘Bekend maakt bemind’, contacten zijn makkelijker te onderhouden. Je belt elkaar toch wat sneller als je met elkaar ook in ontspannen sfeer tijd hebt doorgebracht.”

Positief verrast
Beide cursuslocaties werden bezocht door in totaal zo’n 55 huisartsen en medisch specialisten. Uit de inmiddels verwerkte evaluatieformulieren blijkt hun tevredenheid: Drechtsteden Transmuraal 2017 krijgt gemiddeld een 8.7. “We waren positief verrast,” concludeert Sjarlot. “Goed was ook om te merken dat er veel jongeren onder de huisartsen waren.”
Joris tot slot: “De plannen voor 2018 zijn inmiddels al in volle gang. In Oostenrijk gaan we dan, na vijf jaar, naar een andere plek, in Nederland blijven we in Domburg. Na de zomer komt het programma voor volgend jaar op onze speciale website te staan. Aanmeldingen zijn vanaf die tijd mogelijk. Houd onze website dus vooral in de gaten.”

Meer weten? www.drechtsteden-transmuraal.nl